Regional Reference Sites

1. Hyatt Regency UAE

2. Medina Hilton Hotel Saudi Arabia

3. San Stefano Resort Egypt

4. Four Seasons Hotel Egypt

5. Four Seasons Hotel Bahrain

6. Radisson Blu Sharjah - UAE

7. Radisson Blu Jeddah - UAE

8.Grand Hyatt Sharm El Sheikh - Egypt

9. Park Hyat Jeddah - Saudi Arabia

10.Movenpick Cairo - Egypt

11. Park Inn Abu Dhabi - UAE

12. Jannah Place Abu Dhabi - UAE

13. Crowne Plaza Kuwait

14. Movenpick Al Khobar - Saudi Arabia

15. Ramada Muscat - Oman

16. Fortune Hotels UAE

Hospitality Case Studies